De LPO, vóór Ommen

De LPO is een partij die vanuit haar lokale betrokkenheid de belangen van de inwoners en ondernemers van Ommen, de kleine kernen en het platteland wil behartigen. De partij is niet gebonden aan liberale, socialistische of confessionele beginselen, maar respecteert ieders geloof en maatschappijvisie.

De LPO heeft geen binding met provinciale of landelijke partijorganisaties en kan zich daardoor onafhankelijk opstellen.

 

De inwoners van de gemeente Ommen zijn gebaat bij een consistent beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling, waarin rekening wordt gehouden met de behoeften van de huidige en van de toekomstige generatie inwoners. De LPO geeft de voorkeur aan een geleidelijke ontwikkeling waarbij sprake is van continu verbetering op alle terreinen van gemeentelijk beleid.

 

De LPO staat kritisch tegenover onomkeerbare projecten zolang over de economische en maatschappelijke gevolgen nog veel verschil van inzicht bestaat. Dit alles zal moeten worden geregisseerd vanuit een behoorlijk bestuur en een inwoner gerichte, professionele gemeentelijke organisatie. 

© 2020 - Lokale Partij Ommen

Realisatie: Helder Web & Ontwerp

  • Facebook Clean

Volg ons op Facebook