Garry Vos

Nr. 12 op de lijst

De afgelopen 4 jaar heeft Garry Vos een heel belangrijke bijdrage geleverd als plaatsvervangend commissielid. Als oud-registeraccountant heeft hij elk jaar de cijfers van de gemeente goed tegen het licht gehouden en kritische vragen gesteld aan de wethouder. Heel vaak bleek dat Garry het bij het juiste eind had en moesten er cijfers aangepast worden. Hij heeft aangegeven de komende periode geen plaatsvervangend commissielid te willen zijn, maar wel de cijfers van commentaar te blijven voorzien.