Nieuws

De beste wensen voor 2022

Op 14, 15 en 16 maart is het zover: gemeenteraadsverkiezingen. Daar gaat u de komende tijd nog voldoende over horen en van zien. De LPO is er klaar voor. De

Lees meer »

Kerstgroet

Voor de grote kerstboom in het Ommer Centrum wensen leden van de gemeenteraad, bestuur en campagneteam van de LPO iedereen via Vechtdal TV een hele mooie kerst en veel geluk

Lees meer »

Zorgboerderij Marshoeve

Op 1 december j.l. heeft een afvaardiging van de LPO een bezoek gebracht aan zorgboerderij de Marshoeve in Dalmsholte. De zorgboerderij van Christien Mars biedt verschillende vormen van zorg en

Lees meer »

Begroting 2022

Afgelopen week is de begroting voor het volgende jaar in de raad behandeld. Door de financiële onzekerheid is er gekozen voor een beleidsneutrale begroting. Toch moeten er keuzes worden gemaakt

Lees meer »

Burgerinitiatief Ommermars

Zaterdag 11 september was de LPO aanwezig bij de de officiële start van de ontwikkeling van de Ommermars tot beleefnatuur. Een gebied van 25 hectare tussen de Vecht en de

Lees meer »

LPO helpt kinderboerderij Ommen

De coronocrisis heeft een grote impact op de samenleving. Ondernemers en instellingen vechten om het hoofd financieel boven water te houden. Ook voor de kinderboerderij zijn het zware tijden. Geen

Lees meer »

Ruimte voor burgerinitiatief Beerzerveld

De coalitiepartijen staan positief tegenover diverse plannen met betrekking tot de toekomst van Beerzerveld. Een breed gedragen visie voor wonen, ondernemen en leefbaarheid vanuit Beerzerveld kan rekenen op steun. Naast

Lees meer »

Begroting en investeringen 2021

Afgelopen week is de begroting voor het volgende jaar in de raad behandeld. Door de financiële onzekerheid is er gekozen voor een beleidsneutrale begroting. Toch moeten er keuzes worden gemaakt

Lees meer »

Aanpak verkeerssituatie Ommen

Met een aantal concrete voorstellen voor maatregelen van een snelle aanpak van de verkeersproblemen in het centrum van Ommen trapt de LPO het nieuwe politieke seizoen af. De wensen van

Lees meer »

Coronatijd en zomerreces

Afgelopen week was de laatste raadsvergadering voor het politieke zomerreces en tevens de eerste “live” vergadering sinds de Lockdown. Tijdens de ongewone Coronatijd heeft de LPO zeker niet stil gezeten.

Lees meer »

Terugblik politieke resultaten

Na bijna twee jaar als coalitiepartij heeft de LPO aandacht gevraagd voor veel zaken waarvan een aantal ook gerealiseerd zijn. Onlangs nog is er mede dankzij wethouder Leo Bongers en

Lees meer »

Machteld Buter overleden

Op zaterdag 11 januari j.l. is ons erelid Machteld Buter overleden. Zij was in 2004 oprichter van de LPO en het boegbeeld van de partij. Als fractievoorzitter en gemeenteraadslid heeft

Lees meer »

Ledenvergadering

Dinsdag avond 10 december is de Algemene ledenvergadering van de LPO gehouden in café/restaurant De Vrienden in Ommen. Tijdens deze avond werden de leden bijgepraat over de actuele politiek en

Lees meer »

Dinant Jaspers overleden

Geschokt en bedroefd hebben we kennis genomen van het bericht dat Dinant Jaspers, vice voorzitter van de LPO, op 6 september j.l. plotseling is overleden. Dinant was een warm, betrokken

Lees meer »

Cursus Lokale Politiek bij LPO

Mensen die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek van de gemeente Ommen kunnen vanaf maart dit jaar gratis deelnemen aan een introductiecursus gemeentepolitiek. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten die

Lees meer »

Ledenvergadering 27 november

Op dinsdag 27 november was de laatste ledenvergadering van het jaar in cafe/restaurant De Vrienden in Ommen. Tijdens deze gemoedelijk verlopen vergadering werden naast de algemene partijzaken ook de actuele

Lees meer »

Anne Ringsma overleden

Op 14 juli is Anne Ringsma uit Beerzerveld overleden. Anne was medeoprichter, oud raadslid, oud voorzitter en erelid van de LPO. Met enorme toewijding heeft Anne zich jarenlang ingezet voor

Lees meer »

Leo Bongers opnieuw lijsttrekker LPO

Op een drukbezochte ledenvergadering van de LPO is Leo Bongers opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de LPO bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op voordracht van het bestuur hebben de leden unaniem

Lees meer »

Parkeren oostzijde

De LPO is vanaf het begin geen voorstander geweest van permanente parkeerplaatsen op genoemde locatie. De Voormars was en is onze parkeerplaats voor lang parkeren. De noodzaak is er in

Lees meer »

Verkeersvisie 2030

De LPO fractie is blij dat de visie en de uitvoering uit elkaar zijn getrokken. Verkeersvisie is wat de LPO betreft de bekende stip aan de horizon die we de

Lees meer »

Veilig Thuis IJsselland

Veiligheid en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling laat te wensen over. De LPO heeft hier onderstaande vragen over gesteld. 21 april is duidelijk geworden dat Veilig Thuis IJsselland niet

Lees meer »

LPO daagt u uit!

Er is in Ommen veel gebeurd de laatste jaren. Door foute keuzes en de crisis heeft Ommen veel geld verloren. De financiële positie staat, mede door de Drieslag, zwaar onder

Lees meer »

Voormalige BKR Regeling?

Vragenhalfuur. Agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 4 juni 2015. Betreft: voormalige BKR Regeling. Heeft de gemeente Ommen in het kader van de voormalige Beeldende Kunst Regeling nog kunstwerken in

Lees meer »

Vergunning plaatsing zendmast?

Vragenhalfuur. Agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 4 juni 2015. Betreft: vergunning plaatsing zendmast. Klopt het dat de gemeente Ommen op 11-05-2015 een vergunning heeft afgegeven voor het plaatsen van

Lees meer »

Jaarrekening Ommen 2014

Onderstaand de bijdrage van de LPO aan de behandeling van de ” jaarstukken gemeente Ommen 2014” op 4 juni jl. en onze conclusie. Het College vraagt de Raad de jaarrekening

Lees meer »

Bouw muziekkoepel uitgesteld

De bouw van de muziekkoepel in Ommen wordt uitgesteld tot na de zomer. In maart 2015 is een meervoudige onderhandse aanbesteding gestart voor de realisatie van de muziekkoepel in Ommen.

Lees meer »

LPO maakt zich zorgen over brandweer

De LPO gaat burgemeester Ahne vragen stellen over de brandveiligheid in Ommen. De bezuinigingen die doorgevoerd worden binnen de veiligheidsrisico IJsselvecht blijven aanhouden. Hierdoor ontstaat bij de LPO het beeld

Lees meer »

Machteld Buter erelid LPO

Tijdens de algemene ledenvergadering van de LPO van afgelopen dinsdag, is Machteld Buter benoemd tot erelid. De oprichtster van de partij heeft zich vele jaren ingezet voor de Ommer gemeenschap

Lees meer »