Leden

Meedenken, meepraten en meedoen!

Participatie vanuit de samenleving is een van de belangrijkste fundamenten voor een lokale partij. De LPO wil weten wat er in de samenleving speelt en hecht daarom veel waarde aan de inbreng van haar leden. Via de ledenvergadering kunnen problemen en ideeën aan de orde worden gesteld en is er een brede uitwisseling van informatie tussen fractie, wethouder en leden. Politiek bedrijven vanuit de basis waarin ieders mening meetelt, van jong tot oud, ongeacht sociale en maatschappelijke achtergrond.

 

De LPO hecht ook grote waarde aan de mening van jongeren. Mede door hun inbreng kan de toekomst van Ommen worden vormgegeven. Juist in een tijd met toenemende vergrijzing is het belangrijk Ommen levendig en toekomstbestendig te houden. Lid worden kan voor 40 euro per jaar. Voor jongeren geldt een speciaal tarief: 16 en 17 jarigen betalen maar 10 euro per jaar en voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar is dat 20 euro.