Handen uit de mouwen voor “t Olde Manegepeerd”

Stichting “t Olde manegepeerd” in Dalmsholte moet noodgedwongen per 1 juli verhuizen. Daarvoor is veel hulp nodig. Een aantal LPO ers staken de handen uit de mouwen en hielpen in de hitte van woensdag 16 juni j.l. o.a.met het vervangen van de omheining van de nieuwe lokatie aan de Lovenseweg in Dalmsholte.