Ledenvergadering

Dinsdag avond 10 december is de Algemene ledenvergadering van de LPO gehouden in café/restaurant De Vrienden in Ommen. Tijdens deze avond werden de leden bijgepraat over de actuele politiek en konden de aanwezigen vragen stellen aan wethouder Leo Bongers en de aanwezige raadsleden. De vergadering werd benut om een nieuw bestuurslid te benoemen; met de unanieme instemming van de aanwezigen maakt Ruben Strating het bestuur weer compleet.