Lintje voor Gerrit Jan Hallink

De LPO feliciteert Gerrit Jan Hallink uit Lemele. De heer Hallink is op 24 april j.l. gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was 8 jaar gemeenteraadslid voor de Lokale Partij Ommen. Meneer Hallink is al jaren actief in meerdere besturen in Lemele o.a. de Kerkeraad en de Ichtuskerk, ’t Lemels Arfgoed’, en ‘oude ambachten en werktuigen’ en is hij voorzitter van Plaatselijk Belang Lemele. Hij wordt een ‘Bruggenbouwer tussen oud en jong’ genoemd.