Melchior Bauman

Nr. 4 op de lijst

Melchior Bauman heeft de afgelopen 4 jaar al deel uitgemaakt van de LPO fractie. Heeft zich actief beziggehouden met de omgevingsvisie, duurzaamheid en de energietransitie. Hij heeft mooie resultaten geboekt met moties voor zonnepanelen op daken in plaats van op landbouwgrond. Ook heeft hij bewerkstelligd dat windmolens niet dicht bij woningen mogen worden geplaatst. Met zijn achtergrond als deurwaarder is zijn motto: ‘nooit bang zijn’.