Politiek verwoord

Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Gerard Hemmink van de LPO aan het woord.

Een paar weken na de Provinciale Statenverkiezingen zijn we inmiddels een beetje gewend aan de aardverschuiving die deze verkiezingen teweeg hebben gebracht. Een aardverschuiving in de Provincies, maar zeker ook in de landelijke politiek. Ook in Ommen stemden veel mensen op de BoerBurgerBeweging. Een teken aan de wand, de burgers in Nederland willen het anders, voelen zich niet serieus genomen en geven hiermee een duidelijk signaal af.

Overvallen door flexwoningen

Wij, als Lokale Partij Ommen, maakten geen deel uit van deze verkiezingen. Wij bedrijven pure politiek voor Ommen, samen met en voor u. Want waar zouden wij zijn zonder uw inbreng en meningen. Denk hierbij aan de plannen voor de bouw van 50 flexwoningen aan de Sportlaan. De omwonenden kregen een brief met vastomlijnde, uitgewerkte plannen. Ook de raad werd hierdoor verrast. Zodra de plannen openbaar werden gemaakt, stond bij onze raadsleden de telefoon roodgloeiend, we ontvingen veel mail van bezorgde buurtbewoners en de tribune, tijdens de commissie vergaderingen in het gemeentehuis, was flink bezet. Wij als LPO hebben begrip voor de zorgen en de goed onderbouwde problemen van de buurtbewoners. De lokale partij betreurt het dat de inwoners te laat bij dit proces betrokken zijn. Dat verdient ons inziens absoluut niet de schoonheidsprijs. Een gemeente die participatie hoog in het vaandel heeft staan, moet hier ook naar handelen is onze mening.

Verrast door asielzoekers

Ook bij de plannen voor de opvang van de minderjarige asielzoekers aan de Strangeweg ging het informeren volgens de LPO niet vlekkeloos. Buurtbewoners die de informatiebrief te laat of niet hebben ontvangen of de plannen voor de opvang van de jongeren in hun buurt uit de krant moesten vernemen. Dat roept bij onze fractie vragen op. Het lijkt ons wenselijk om inwoners van tevoren te betrekken en te informeren bij voor hen ingrijpende veranderingen. Het is heel belangrijk om hier zorgvuldiger mee om te gaan.

Inbreng klankbordgroep

Een andere vorm van burgerparticipatie is een klankbordgroep zoals bijvoorbeeld bij de situatie rondom de fietsbewegingen in de Kievitstraat, Kindplein West en momenteel bij Kindplein Oost. Zij kregen en krijgen soms ook het gevoel niet gehoord te worden. Laten we zuinig zijn op de initiatieven, het meedenken en de inspanningen van onze inwoners en dit koesteren.

Participatiefrustratie

De LPO is voornemens om deze problematiek te agenderen en te bespreken in de raad om deze kwesties in de toekomst te tackelen. Het lijkt ons verstandig om zaken rondom burgerparticipatie eens tegen het licht te houden. Informeer betrokken inwoners op tijd, beluister hun problemen en argumenten en ga op tijd in gesprek. Participatie achteraf geeft enkel irritatie. Dat er op provinciaal en landelijk politiek niveau een duidelijke roep is voor verandering, geldt wat de LPO betreft ook voor de inspraak en het meedenken van bewoners in Ommen. Kortom; Laten we ‘post participatiefrustratie’ voorkomen. Laten we duidelijk zijn!

Wilt u met ons in gesprek over een van deze onderwerpen of heeft u andere inbreng of problemen? Bezoek ons inloopuurtje of neem contact met ons op via gerard.hemmink@ommen.nl
Namens de fractie,

Gerard Hemmink
Raadslid LPO