Ruimte voor burgerinitiatief Beerzerveld

De coalitiepartijen staan positief tegenover diverse plannen met betrekking tot de toekomst van Beerzerveld. Een breed gedragen visie voor wonen, ondernemen en leefbaarheid vanuit Beerzerveld kan rekenen op steun. Naast woningbouw en bedrijfs realisatie wordt er ook aandacht gevraagd voor een vrij liggend fietspad langs de Westerweg. Voor een grote stal aan de Knolsdijk is niet voldoende draagvlak. Ondanks dat de coalitie vindt dat er ruimte moet zijn voor agrarische bedrijven om te kunnen ondernemen past een mega stal op die plek niet in de visie van een leefbaar Beerzerveld.