Terugblik politieke resultaten

Na bijna twee jaar als coalitiepartij heeft de LPO aandacht gevraagd voor veel zaken waarvan een aantal ook gerealiseerd zijn. Onlangs nog is er mede dankzij wethouder Leo Bongers en de LPO, extra verlichting en borden geplaatst bij het zebrapad over de Schurinkstraat.

Door in gesprek te gaan met inwoners zijn er een aantal grote en kleinere problemen aan de orde gekomen en ook opgelost. Zoals de brug over de vijver in de Dante; nog dit voorjaar zal dit worden aangepakt. Verder heeft de LPO o.a.bijgedragen aan: en nieuw parkeerbeleid, een veilige oversteekplaats op de Zwolseweg, het mogelijk maken voor een natuurbegraafplaats, het fietspad in Varsen, een veiligheidsdrempel in Lemele, bouwen in kleine kernen, het afschaffen van de hondenbelasting, extra geld voor de Bissingh, Giethemer Kerkpad in de strooiroute en natuurlijk de Koopzondag. Burgerparticipatie is van het grootste belang voor een goed functionerend gemeentelijk beleid en de LPO wil altijd in gesprek blijven met mensen die problemen signaleren of zelf ideeën hebben.