Zorgboerderij Marshoeve

Op 1 december j.l. heeft een afvaardiging van de LPO een bezoek gebracht aan zorgboerderij de Marshoeve in Dalmsholte. De zorgboerderij van Christien Mars biedt verschillende vormen van zorg en kleinschalig begeleid wonen, soms in combinatie met equitherapie. Dit is individuele begeleiding met het paard. In het Sociaal Domein zijn veel ontwikkelingen die uitgebreid zijn besproken tijdens het bezoek.