Aanpak verkeerssituatie Ommen

Met een aantal concrete voorstellen voor maatregelen van een snelle aanpak van de verkeersproblemen in het centrum van Ommen trapt de LPO het nieuwe politieke seizoen af. De wensen van de LPO zoals prioriteit voor een rotonde bij de Vechtbrug stonden al grotendeels in het verkiezingsprogramma. Nu wil de LPO zo spoedig mogelijk een plan van aanpak ter besluitvorming voorleggen aan de Gemeenteraad. De belangrijkste maatregelen zijn: de Vechtkade eenrichtingsverkeer maken en sluiten voor vrachtverkeer en auto’s met aanhanger, het verhogen van de toegestane snelheid op de Coevorderweg, een tweerichtingsfietspad langs de Stationsweg, Julianastraat/Schurinkstraat 30 km. weg maken en goede bewegwijzering richting de campings. In de Stentor en het Ommen Nieuws van 26 augustus is het totale plan van aanpak terug te lezen.