Begroting en investeringen 2021

Afgelopen week is de begroting voor het volgende jaar in de raad behandeld. Door de financiële onzekerheid is er gekozen voor een beleidsneutrale begroting. Toch moeten er keuzes worden gemaakt voor investeringen het komende jaar. De LPO heeft een aantal speerpunten geformuleerd en aan de hand daarvan zullen moties worden ingediend voor een veiliger en mooier Ommen voor inwoners en bezoekers. Dit zijn : Gezondheid en Welzijn, Woningbouw, Fietspaden, Verkeersstructuur en Veiligheid. Lees hieronder het hele verslag.

Politiek verwoord