Agendapunt 2 gemeenteraad 19 februari: herinrichting Zeesserweg

Vragenhalfuur. agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 19 februari 2015.

Betreft: herinrichting Zeesserweg.

Naar aanleiding van de geplande herinrichting van de Zeesserweg en de mogelijke gevolgen voor de verkeersstromen op de wegen De Schammelte, Schapenallee, Prins Bernhardstraat en Wilhelminastraat heeft de Lokale Partij Ommen de volgende vragen.

  • Wat is op dit moment de status van het project?

  • Wat heeft het overleg met de bewoners van de Schammelte en de Zeesserweg opgeleverd?

  • Wanneer komt er een onderbouwd voorstel naar de Raad voor een eventuele herinrichting van de genoemde omgeving?

  • Wat zijn de financiële consequenties voor de inmiddels uitgevoerde onderhandse aanbesteding wanneer het project niet of anders uitgevoerd gaat worden?

Namens Lokale Partij Ommen,

L. Bongers.

Fractievoorzitter