LPO wil het belang van Ommen ook in de Provincie behartigen

Afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de oprichting van een overkoepelende organisatie voor lokale partijen in Overijssel . Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een provinciale partij en wel Lokaal Overijssel. De LPO is als partij lid geworden van Lokaal Overijssel.

Lokaal Overijssel wil een brug slaan tussen de gemeenten en de provincie. De provincie heft belasting, de provincie stelt regels vast, de provincie geeft geld uit. Alle reden om de vinger aan de provinciale pols te houden. Ook hier gaat het immers om gemeenschapsgeld en dan moeten we extra kritisch zijn over de wijze waarop hier mee omgegaan wordt.

Willen we onze lokale voorstellen meer kans van slagen geven en/of de functies van de Provincie ter discussie stellen dan moeten we als lokale partijen zelf vertegenwoordigd zijn.

Deze ‘van onderaf’ methode waarbij de lokale partijen meer invloed proberen te krijgen op de provinciale politiek d.m.v. een overkoepelende provinciale partij, wordt momenteel in meerdere provincies toegepast, o.a. in Gelderland, Drenthe en Noord-Brabant.

In eerste instantie hadden wij als LPO besloten om ons terughoudend op te stellen bij de Provinciale verkiezingen. Echter op verzoek van de initiatiefnemers voor Lokaal Overijssel heb ik mij kandidaat gesteld voor Lokaal Overijssel in Provinciale Staten van Overijssel. Op voorstel van de kiescommissie en na de ledenvergadering ben ik op plek drie van de kieslijst geplaatst. Aan mijn kandidatuur voor de Staten heb ik wel als voorwaarde verbonden dat ik mijn raadslidmaatschap voor de LPO kan behouden, ook als ik in de Staten gekozen wordt.

Ik hoop dat jullie deze strategische keuze ondersteunen door op 18 maart met z’n allen voor Lokaal Overijssel te zullen stemmen. Samen staan we sterk!

Leo Bongers

Fractievoorzitter LPO