Inloopuurtje

De Lokale Partij Ommen houdt op maandag 19 december het laatste inloopuurtje van 2022. Dit inloopuurtje is voor iedere inwoner van onze gemeente en zal gehouden worden in de Carrousel in Ommen van 19.30 tot 20.30 uur.

Op de agenda van de komende raadsvergadering staan weer veel onderwerpen waarover beslissingen genomen gaan worden. Zo gaan er aantal notities en verordeningen vastgesteld worden zoals de participatieverordening, het programma Water en Riolering, de lokale inclusie agenda, het normenkader 2022, het inkoopbeleid van de gemeente, de belastingverordeningen 2023 en tot slot het bestemmingsplan Veldsteeg 2.

De LPO hoort graag uw mening over deze onderwerpen zodat die meegewogen kan worden in onze besluitvorming. Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw mening te laten horen. Iedereen is van harte welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kunt u over deze en andere onderwerpen contact opnemen met de LPO via fractielpo@gmail.com.