Een terugblik van een ‘nieuw’ raadslid

Als u dit leest, dan is dat rond de laatste raadsvergadering van 2022.
Een bijzonder jaar voor mij. Want na 28 jaar in Wijhe te hebben gewoond, ben ik met mijn
vrouw op 1 maart verhuisd naar het mooie Ommen. Een nieuwe omgeving, die we al goed
kenden, want we kwamen hier al enkele jaren met grote regelmaat.
Maar ook een nieuwe gemeenteraad. Na 7 jaar in Olst-Wijhe voor een lokale partij in de raad
te hebben gezeten, mocht ik in Ommen voor de LPO op de kieslijst. Met succes, de LPO
kwam als grootste partij uit de (verkiezings)bus en kwam ik in de gemeenteraad.
Er wordt me wel eens gevraagd of er veel verschil is tussen de gemeenteraad in Olst-Wijhe
en Ommen. Aan de ene kant is het niet logisch dat er verschil zou zijn. In beide gemeentes
gaat het vaak toch om dezelfde zaken.
Aan de andere kant gaat het over procedures. Dat is soms nog een beetje wennen voor mij.
Misschien was het in Olst-Wijhe wat moderner, minder statisch. Of noem ik het in Ommen
ouderwets of traditioneel. Alles heeft zo zijn charme. Wat mij betreft kunnen we wel wat
bestuurlijke vernieuwing gebruiken. Wat goed is behouden, maar ook echt open staan voor
wat nieuwe zaken. Zoals misschien de manier van vergaderen. Ik hoor vaak dat het saai is
om naar te kijken en dat er minder debat is dan verwacht. Daar kunnen we als raad wat aan
doen. Met onze nieuwe griffier gaat dat, in 2023, vast lukken.
Wat ik wel raar vind, is dat we soms onze rol vergeten. En met ‘we’ bedoel ik dan de
raadsleden en hun fracties. Want hoe zeer we ook verschillen van mening, als de
meerderheid van de raad een beslissing heeft genomen, dan is dat ook de beslissing van de
gehele raad en zo zouden we dat ook naar buiten moeten brengen.
Ik vind het daarom jammer dat we dan in de plaatselijke krant lezen dat de meerderheid van
de gemeenteraad geen geld over heeft voor de viering van 775 jaar Ommen. Dat is in de
eerste plaats niet juist. Maar het is zeker niet fijn om te merken dat dit door politieke partijen
wordt verkondigd of ondersteund. Raadswerk is en blijft mensenwerk, met hun
eigenaardigheden en hun onderlinge historie.
Ik weet zeker dat alle 17 raadsleden het beste voor hebben voor Ommen en haar inwoners.
Dat we het niet altijd eens zijn, dat hoort erbij. Maar laten we altijd zoeken naar
samenwerking binnen de raad. Dat zijn we de inwoners van Ommen verplicht.
Namens de Lokale Partij Ommen en natuurlijk ook namens de gehele gemeenteraad wens ik
u fijne feestdagen, goede gezondheid en een mooie jaarwisseling.

Ron de Wit

Raadslid LPO