Leo Bongers opnieuw lijsttrekker LPO

Op een drukbezochte ledenvergadering van de LPO is Leo Bongers opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de LPO bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op voordracht van het bestuur hebben de leden unaniem ingestemd met zijn lijsttrekkerschap.

Het bestuur heeft de voordracht gedaan op basis van wat Leo Bongers de afgelopen jaren heeft laten zien. Hij is in staat gebleken om kritisch maar ook constructief te zijn. Daarbij heeft hij zoveel mogelijk de dialoog gezocht met zowel de andere politieke partijen als met de inwoners van de gemeente Ommen. Hij heeft zich sterk gemaakt voor de belangen van alle Ommenaren en dat is voor een lokale partij als de LPO van het grootste belang.

De LPO kijkt dan ook met vertrouwen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal leden is weer fors gegroeid, er zijn veel kandidaten voor de verkiezingslijst en de recente ontwikkelingen rond de BOH biedt een lokale partij als de LPO veel perspectieven. De LPO is altijd kritisch geweest over de kosten van de BOH en pleit voor minder bureaucratie en een dienstverlening dichterbij de inwoners van Ommen.