LPO zet nieuwe koers uit voor ambtelijk Ommen

Doordat de gemeente Hardenberg heeft besloten uit de BOH (Bestuursdienst Ommen Hardenberg) te stappen zal de gemeente Ommen de eigen ambtelijke organisatie weer moeten vormgeven.

Al eerder heeft de LPO aangegeven dat de service en dienstverlening aan de inwoners centraal moet komen te staan. Dienstverlening die weer voor 100% moet plaatsvinden op het gemeentehuis van Ommen. Verder wil de LPO minder bureaucratie, minder overhead en ambtenaren die meer betrokken zijn bij Ommen.

Er zal veel georganiseerd moeten worden de komende tijd om er voor te zorgen dat de inwoners zo min mogelijk zullen merken van de ontvlechting van de BOH. Uitgangspunt hierbij is wat de LPO betreft een kleine vaste organisatie die zich vooral richt om de basisdienstverlening aan onze burgers. Denk hierbij o.a. aan paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen. Voor de overige taken wil de LPO graag dat Ommen gaat samenwerken met andere gemeenten / organisaties en op regiebasis taken gaat inkopen. Door deze werkwijze kan Ommen een kwalitatief goede dienstverlening leveren tegen de laagste kosten. Daarbij vindt de LPO het van het grootste belang dat medewerkers weer de ruimte krijgen en nemen om zelf initiatief te tonen vanuit hun betrokkenheid.

Het organiseren van de ambtelijke organisatie zal een belangrijk thema zijn in het verkiezingsprogramma van de LPO dat in januari 2018 bekend zal worden gemaakt.