LPO daagt u uit!

Er is in Ommen veel gebeurd de laatste jaren. Door foute keuzes en de crisis heeft Ommen veel geld verloren. De financiële positie staat, mede door de Drieslag, zwaar onder druk.. De reserves zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. De belastingen zijn ondertussen al fors verhoogd, zowel voor inwoners, toeristen als forensen. Ook de zelfstandigheid als gemeente staat ter discussie. Wat moet er gebeuren om het huishoudboekje weer op orde te krijgen? Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Welke investeringen moeten er wel en welke investeringen moeten er niet gedaan worden de komende jaren?

Over ruim een jaar, in maart 2018, zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Omdat we in 2017 al volop aan de gang gaan met de voorbereidingen op deze verkiezingen is de Lokale Partij Ommen op zoek naar mensen, jong en oud, die zich hiervoor willen inzetten.

De LPO is een partij die zich sterk maakt voor het algemene belang van Ommen, voor de kern maar ook voor het buitengebied. De LPO is niet links of rechts en respecteert ieders geloof en maatschappijvisie. Wel is de LPO kritisch ten aanzien van het gevoerde beleid maar wil daarbij graag een constructieve bijdrage leveren aan verbeteringen.

De LPO daagt u uit om mee te denken en mee te doen. Dat kan als lid van onze partij maar ook als bestuurslid of lid van de schaduwfractie. Misschien wilt u ook wel actief zijn als (plaatsvervangend) commissielid of gemeenteraadslid. Dit is uw kans! Blijft het bij mopperen en klagen of gaan we er gezamenlijk iets beters van maken?

Als u de handschoen wilt oppakken dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de fractievoorzitter van de LPO, Leo Bongers. Hij is bereikbaar via leobongers@gmail.com. Ook houdt de LPO regelmatig een inloopuurtje waar iedereen van harte welkom is.