LPO maakt zich zorgen over verder verdwijnen huishoudelijke hulp Carinova

De Lokale Partij Ommen (LPO) maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van de huishoudelijke hulp van Carinova per 1 januari 2015. Zij hebben een raadsbrief ontvangen van het college van B&W Ommen waarin staat vermeld dat momenteel 270 inwoners van de gemeente Ommen huishoudelijke hulp ontvangen via Carinova. Carinova geeft aan te stoppen vanwege de verlaagde tarieven per 1 januari 2015. Zij kan de kwaliteit van de zorg dan niet meer garanderen.

De LPO maakt zich ernstige zorgen over de zorgcontinuïteit bij deze inwoners. Velen ontvangen sinds langere tijd huishoudelijke hulp van dezelfde medewerker en hebben hier een band mee opgebouwd. Het stopzetten van de inzet door Carinova brengt de nodige onrust met zich mee bij deze inwoners. De LPO wil dat niemand tussen wal en schip belandt en gaat aan wethouder Scheele vragen dit op te lossen.

Daarnaast maakt de LPO zich tevens zorgen over het voortbestaan van andere instanties die huishoudelijke hulp uitvoeren in de gemeente Ommen vanwege de verlaagde tariefstelling en de afname van inzet van huishoudelijke hulp via de WMO per 2015. Carinova, als grote aanbieder in Ommen, is de eerste die nu noodgedwongen haar huishoudelijke hulp stopzet. Hopelijk volgen er niet meer want dit heeft een slechte invloed hebben op de zorgcontinuïteit van de inwoners en de werkgelegenheid.