LPO wil gezondheidsonderzoek windmolens Ommen-Noord

Afgelopen woensdag (24 september) heeft de Lokale Partij Ommen bij de Provinciale Staten van Overijssel ingesproken in het kader van mogelijke plaatsing van windturbines op het grondgebied tussen Ommen-Noord en Dedemsvaart-Zuid.

Als eerste heeft de LPO nog eens benadrukt dat de lokale bevolking en de Lokale Partij Ommen zeer veel waarde hechten aan duurzame energie. Er zijn en worden diverse initiatieven op het gebied van energiebesparing en opwekking gerealiseerd in Ommen. Echter, grootschalige windturbines passen daar wat de LPO betreft zeker niet bij. Een tiental windmolens met een hoogte van meer dan 100 meter past niet in onze woonomgeving.

De LPO heeft gepleit voor een zorgvuldig en objectief onderzoek naar de mogelijke gevolgen van windturbines voor de leefomgeving en gezondheid van de omwonenden.

In de aanvraag en het onderzoek voor tien of meer windturbines is tot nu toe het gezondheidsaspect niet meegenomen. Ondanks het feit dat vele omwonenden hier wel om hebben gevraagd. Met name het laag frequent geluid en slagschaduw kunnen voor zeer hinderlijke effecten zorgen bij omwonenden.

De LPO heeft bij de leden van de Provinciale Staten een voorbeeld van een haalbaarheidsonderzoek aangedragen waarin wel het gezondheidsaspect betrokken is bij het vooronderzoek, het zogenaamde MER. Ook heeft de LPO er op gewezen dat in het eerdere principebesluit en aanvraag uitgegaan werd van windturbines met een maximale ashoogte van 100 meter. Inmiddels wordt de mogelijkheid open gehouden voor windmolens met een ashoogte van 135 meter.

Samen met de omwonenden zal de LPO de komende tijd de aanvraag en het beoordelingsproces in de Provincie kritisch blijven volgen.