LPO wil beter gebruik van gemeentehuis

De LPO gaat bij de behandeling van de begroting voor 2018 in de gemeenteraad een motie indienen om het college opdracht te geven om beter gebruik te maken van het gemeentehuis in Ommen. Het gemeentehuis in Ommen staat voor de helft leeg en er is sprake van fors achterstallig onderhoud.

In Hardenberg wil men nu het gemeentehuis voor 4 ton gaan verbouwen om plaats te maken voor 80 ambtenaren die moeten verhuizen van het LOC naar het gemeentehuis van Hardenberg. Kosten waar Ommen aan mee moet betalen.

De LPO vindt dit een hele rare gang van zaken. Daarom vraagt de LPO aan het college om eerst te komen met een integraal plan voor de huisvesting van de Bestuurdienst Ommen Hardenberg voor beide gemeentehuizen. Op basis van dit plan moet verder gekeken worden welke aanpassingen er moeten plaatsvinden en wie deze kosten gaat betalen. In dit plan moet ook het achterstallig onderhoud worden meegenomen.

Ook vindt de LPO het belangrijk dat de ambtelijke diensten dicht bij de burger gehuisvest zijn, dus ook in Ommen.