Ook in 2023 inloopuurtje LPO

De Lokale Partij Ommen houdt ook in 2023 inloopuurtjes voor alle inwoners van Ommen. Het eerste inloopuurtje van dit jaar zal plaatsvinden op maandag 30 januari en zal gehouden worden in de Carrousel in Ommen van 19.30 tot 20.30 uur.
Op de agenda van de komende raadsvergadering staan weer veel onderwerpen waarover beslissingen genomen gaan worden. Zo gaan onder andere de subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen en de Marktverordening vastgesteld worden. Daarnaast valt er een besluit over het bestemmingsplan Steenoever 1 in Ommen.
De LPO hoort graag uw mening over deze onderwerpen zodat die meegewogen kan worden in onze besluitvorming. Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw mening te laten horen. Iedereen is van harte welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kunt u over deze en andere onderwerpen contact opnemen met de LPO via fractielpo@gmail.com.