Parkeren oostzijde

De LPO is vanaf het begin geen voorstander geweest van permanente parkeerplaatsen op genoemde locatie. De Voormars was en is onze parkeerplaats voor lang parkeren. De noodzaak is er in onze optiek alleen in hoogseizoen en dan volstaat dus een overloopparkeerplaats.

Als we kijken welke auto’s er buiten het hoogseizoen geparkeerd staan zijn dat vooral de auto’s van de lokale middenstand. We vinden het daarnaast erg jammer van het zicht op de molen en het museum. Een prachtig plaatje op Ommen wat we niet graag verpest zien door heel veel blik.

Ook blijven we ons zorgen maken over het eventuele sluipverkeer. Ook al wordt de maximale snelheid op de Coevorderweg pas verderop verhoogd naar 70 km per uur voorzien we toch grote problemen met de verkeersafwikkeling. Er is namelijk niet voorzien in afslagen. Juist op de weg die we promoten als de weg om te volgen om het centrum van verkeersdrukte te ontzien gaan we barricades in aanbrengen in de vorm van opstoppingen voor de afslag naar de parkeerplaats. Juist om die reden zullen automobilisten weer eerder kiezen voor de afslag naar het centrum.

Daarom roept de LPO het college op om zich te bezinnen voor te beginnen. Beperk de parkeerplaats tot overloopparkeerplaats. Leg de ingang van de parkeerplaats verder weg van de HM brug Onderzoek of er een afslag te realiseren valt voor het verkeer vanaf de brug wat dan linksaf de parkeerplaats opdraait. Met het huidige voorstel voorziet de LPO veel problemen en ongelukken en daarom zal de LPO daar niet voor kunnen stemmen.