Verkeersvisie 2030

De LPO fractie is blij dat de visie en de uitvoering uit elkaar zijn getrokken. Verkeersvisie is wat de LPO betreft de bekende stip aan de horizon die we de komende jaren zo dicht als mogelijk willen benaderen. Daarin passen wat ons betreft ook zaken die moeilijk te realiseren zullen blijken maar wel het nastreven waard zijn. Rekening houden met nieuwe mogelijkheden op het gebied van transport en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. De rotonde bij de HM brug.

Als toeristische gemeente moeten we een fietsvriendelijk stadje zijn. Al eerder heeft de LPO aangegeven naast wandelgemeente ook graag verkozen te worden tot fietsgemeente van Nederland. We hopen dat de voorgestelde aanpassingen daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Aansluiting N36

De LPO is groot voorstander van deze aansluiting. We zijn blij dat de wethouder heeft aangegeven zich hier ook sterk voor te willen maken. Een grote investering die in onze ogen het geld meer dan waard is.

Vechtkade

Of ook wel genoemd de huiskamer van Ommen. Laten we hem daarom ook inrichten als huiskamer.In onze visie blijft sharedspace dan ook het uitgangspunt. Totale afsluiting past daar niet in. Wel dat de auto te gast is bij voetgangers en fietsers en NIET andersom. Laten we in goed overleg met alle betrokken partijen onnodig gebruik door automobilisten ontmoedigen. De LPO vindt het daarom teleurstellend dat het niet gelukt is om de bewegwijzering waar we raadsbreed al lange tijd om vragen niet voor het toeristenseizoen gerealiseerd krijgen.

Ingang sportpark

Het verplaatsen van de ingang van het sportpark zouden we graag opgenomen zien in de verkeersvisie 2030 zodat het niet stilzwijgend van de agenda verdwijnt.In ieder geval in het uitvoeringsplan in juni van dit jaar. De aanpassing van de N36 zoals die nu wordt voorgesteld door Rijkswaterstaat voorziet niet in een ongelijkvloerse kruising bij Beerze. Is die stip op de horizon nu verdwenen?

Tot slot is er in de commissie veel gesproken over Varsen, Hessenweg West ende veiligheid. Los van wat precies de uitkomsten zullen zijn van de beïnvloeding van gedeputeerde staten lijkt het de LPO in ieder gevalbelangrijk om gezamenlijk het belang vast te leggen van een optimale veiligheid en het streven om deze voor 200% te realiseren. Wat de LPO betreft is dat inclusief ongelijkvloerse kruising. Mocht dat niet realistisch zijn dan zien wij graag een oplossing die even veilig is.