Raadslid Olst-Wijhe verhuist naar Ommen en sluit zich aan bij de LPO

Ron de Wit, momenteel raadslid in de gemeente Olst-Wijhe, verhuist per 1 maart met zijn partner Dewi naar Ommen. Na zich goed te hebben verdiept in de Ommer politiek, kiest hij er bewust voor om zich aan te sluiten bij de LPO, de Lokale Partij Ommen.

Zelf zegt hij hierover: “Er is voor mij maar één mogelijkheid, dat is lokale politiek en geen landelijke partij. Lokale zaken moet je lokaal regelen met lokale partijen. Ik zocht een partij die dicht bij mij staat qua standpunten en vooral ook manier van handelen. Er was vanaf het eerste moment een duidelijke een-op-een-match met de LPO. Ik heb me vervolgens aangemeld als lid en op de ledenvergadering die ik heb bijgewoond werd mijn conclusie bewaarheid. Een zaal vol (toen mocht dat nog) enthousiaste mensen en wat een saamhorigheid!”

Ron is betrokken geraakt bij de politiek doordat een bestuurslid van de lokale partij Gemeentebelangen in Olst-Wijhe hem vroeg zitting te nemen in het bestuur. “De interesse was er en na een gesprek ben ik meteen lid geworden. Ik kreeg een plaats op de kieslijst, plek 7, een niet verkiesbare plek. Dit was in 2013, een jaar voor de verkiezingen. Gemeentebelangen kreeg er een zetel bij en wij sloten aan bij de coalitie. Wij leverden een wethouder, en daardoor kwamen de kandidaten 2 tot en met 5 van de kieslijst in de gemeenteraad. Na een jaar stopte één van de raadsleden met het raadswerk, nummer 6 op de lijst had geen interesse en opeens, onverwacht kwam ik in de raad. Dat was in 2015. Ik nam de portefeuille over van mijn voorganger. Die bestond uit financiën, infrastructuur, dienstverlening en onderwijs. Bij de verkiezingen in 2018 werden we de grootste partij. Op dit moment bestaat mijn portefeuille uit fysieke infra, dat heeft te maken met verkeersveiligheid, riool, groen, wegen en landschap. Daarnaast het onderdeel economie; dat behelst toerisme, detailhandel, recreatie en de bedrijventerreinen. Tot slot houd ik me ook bezig met dienstverlening en zorg, betreffende alles rondom gezondheid, participatie en het minimabeleid. Ik zit nu 7 jaar met veel plezier in de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe. Vandaar dat ik mij graag in Ommen weer inzet voor een lokale partij, de LPO.”
Ron volgt momenteel de raadsvergaderingen van de gemeente Ommen vaak online. Voor zijn beeldvorming. Hierdoor is hij al enigszins op de hoogte van wat er speelt. “Ik kijk niet altijd live. Heb ik geen tijd, dan kijk ik de vergadering terug. Er is wel een verschil tussen de raad in Olst-Wijhe en de raad in Ommen. Ommen werkt met commissievergaderingen, in Olst-Wijhe gebeurt dat niet. Daar wordt gewerkt met het BOB model; beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Bij grote onderwerpen komen deze alle drie aan bod en bij eenvoudige onderwerpen doen we oordeelsvorming en besluitvorming op een avond. In Ommen lijkt het strakker georganiseerd.”

Over de vraag hoe Ron in Ommen terecht is gekomen hoeft hij niet lang na te denken. “Ik heb in Ommen een heel grote vriendengroep. Wij zijn al jaren betrokken bij het LP Café. Een hechte club mensen die ook graag de handen uit de mouwen steekt. Zo verrichtten wij bijvoorbeeld hand- en spandiensten bij de realisatie van de grootste tompouce van Nederland. Dat was een geweldige happening in Ommen. Wij doen graag iets terug voor de gemeenschap en vinden betrokkenheid heel belangrijk. Eigenlijk zijn we al heel goed ingeburgerd, terwijl we hier nog niet wonen. Ommen heeft alles. Je hoeft Ommen eigenlijk helemaal niet uit. Of ik nou een keuken wil of een biertje op een terras, Ommen heeft het! Met alle horeca, recreatie, de Bissingh; wij vinden het een heel mooi, levendig stadje. Het heeft net iets meer te bieden dan Wijhe, waar wij momenteel nog woonachtig zijn. Sinds 10 jaar zijn wij meer in Ommen te vinden dan in Wijhe. Als wij hier wonen, kunnen we veel spontaner naar onze vrienden. Nu moeten we altijd van tevoren bellen, het is toch een half uur heen en een half uur terug. We kijken uit naar onze verhuizing!”

Wilt u weten op welke plaats Ron de Wit staat? Kijk dan op onze kieslijst.