Stijging OZB lijkt oplossing gemeente Ommen

De gestagneerde grondverkoop op bedrijventerrein de Rotbrink jaagt de gemeente Ommen op hoge kosten. Er wordt rekening gehouden met een verlies van 8,5 miljoen euro.

Daarmee schiet de gemeente, die ooit 25 tot 30 miljoen euro op de bank had staan, in de rode cijfers. De broekriem moet aangehaald, meldde het gemeentebestuur vorige week. Minstens een miljoen euro moet er bezuinigd worden.

Herstelplan De vier coalitiepartijen (CDA, VVD, D66 en PvdA) hebben afgesproken dat de discussie over mogelijke bezuinigingen met alle partijen gezamenlijk gevoerd moet worden. “Daarvoor moeten we ook weer met de burger om tafel gaan”, vindt Ilona Lagas, fractievoorzitter VVD. CDA-voorvrouw Annelies Bakelaar laat hetzelfde geluid horen: “Het CDA heeft gevraagd om een herstelplan. Dat moet in juni in de gemeenteraad besproken worden. Daarbij is de betrokkenheid van de inwoners van Ommen van groot belang.”

Stijging en inflatie Een logische financiële ‘knop’ om aan te draaien in de gemeentelijke begroting is de OZB. Ommen heeft deze gemeentelijke belasting in 2016 al flink opgeschroefd, namelijk ruim 20 procent in vier jaar, elk jaar 5 procent erbij (142.000 euro). In 2016 wordt 3 miljoen euro OZB geïnd in Ommen, gemiddeld 244 euro per adres. Inclusief stijging en inflatie, loopt de OZB-opbrengst op tot bijna 3,5 miljoen in 2019.

Voorzieningen Lagas pleit voor het in stand houden van voorzieningen als de bibliotheek, sportfaciliteiten en het culturele aanbod. “Daarmee blijf je een aantrekkelijke gemeente voor vestiging en hou je dus de inkomsten op peil”, redeneert ze. De OZB is niet heilig. “We moeten er zeer terughoudend mee omgaan, maar als we daardoor het voorzieningenniveau op peil weten te houden, moet dat wellicht.”

Stationsweg De oppositiepartijen zien verhoging van de OZB niet zitten. “Maar het lijkt erop dat het wel die kant op gaat”, is de reactie van Frans van der Mooren, fractieleider van de ChristenUnie in Ommen. Hij vindt dat de gemeente steken heeft laten vallen in het kostbare project Stationsweg. Daar moest bijna drie ton extra naartoe omdat de inrichting van de weg niet voldeed. Van der Mooren houdt zijn hart vast voor de plannen om drie Ommer basisscholen samen een nieuw onderkomen te geven, het Kindplein West. “Die investering zou richting zes miljoen gaan. Mocht dat geschrapt worden, dan moeten de huidge gebouwen wel onderhouden worden. Het probleem van de huisvesting verdwijnt niet.”

Ontlast Gerrit de Jonge van de VOV is teleurgesteld in het gemeentebestuur. “Elk jaar waren er plusjes en was er ruimte voor extra’s, terwijl het college geweten heeft dat dit eraan zat te komen. De burger moet het politieke gelag betalen.” De Jonge vindt dat er best bezuinigd kan worden in de kosten van de gemeente. “De burger moet zo veel mogelijk ontlast worden.”

Fiasco Leo Bongers van de Lokale Partij Ommen keek niet raar op toen de gemeente vorige week het verlies van de reserve bekendmaakte. “Het is een financieel fiasco. Wij laten al jaren met berekeningen zien dat de ontwikkeling van de Rotbrink hiertoe zou leiden. Helaas is nu precies uitgekomen wat we voorspeld hebben.” De LPO is tegen verhoging van allerlei tarieven. “Wij denken dat er bespaard kan worden door te stoppen met inhuren van externe bureaus. Dat werk moeten onze eigen ambtenaren toch ook kunnen uitvoeren.”