Ommen staat rood vanwege Rotbrink

Gemeente Ommen zit op zwart zaad. In één klap is de hele reserve verdwenen. De gemeente heeft namelijk 7,3 miljoen euro nodig om de financiële risico’s af te dekken van het voor driekwart braakliggende bedrijventerrein De Rotbrink, bovenop de 1,2 miljoen euro die begin vorig jaar al apart gezet was voor dit doel.

Alle financiële perikelen leiden ertoe dat de jaarrekening van 2015 met een verlies van 6,5 miljoen euro moet worden afgesloten, zo blijkt uit de stukken die vrijdag zijn vrijgegeven. In 2015 zijn er ook onvoorzien voordelen in de begroting geslopen.

In totaal is er 1,8 miljoen euro bespaard doordat er minder uitgaven waren aan bijvoorbeeld de hulp in het huishouden en zorg in natura waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Ook is er twee ton minder uitgegeven aan uitkeringen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. De verhuur van ruimten in de Carrousel leverde nog eens drie ton extra op.

Om de de spaarpot van de gemeente weer aan te vullen, zijn bezuinigingen nodig. Voorstellen hiervoor worden gedaan in de kadernota voor 2017 die dit voorjaar gepresenteerd wordt.

Het bedrijvenpark De Rotbrink is een van de drie kostbare projecten waaruit de Drieslag bestond. Na de bouw van sportpark Westbroek en de mislukte herontwikkeling van het voormalige industrieterrein Havengebied tot woonwijk moest de gemeente al 20 miljoen euro afboeken op de grondexploitatie. Daar komt nu dus een nieuwe afboeking van 8,5 miljoen bij.

Bedrijventerrein De Rotbrink in Ommen ligt voor driekwart braak. Sinds de start van de verkoop van grond op het terrein in 2010, is ongeveer een kwart van de beschikbare 14 hectare bouwgrond verkocht. De verliezen op het project zijn dus fors opgelopen.

Omdat in Ommen vooral vraag is naar woon-werkkavels, wil het college de promotie van het bedrijvenpark hierop richten. Een van de alternatieve scenario’s die voor De Rotbrink wordt verkend, is invulling van het terrein met leisure (branches gericht op vrijetijdsbesteding van mensen), al dan niet in combinatie met zorg. Om de financiële zorgen verder te verlichten, wil het college ook laten onderzoeken of een deel van De Rotbrink gebruikt kan worden voor zonnepanelen. Ook de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum vinden B en W ‘de moeite van het verkennen waard’.

Reactie van de Lokale Partij Ommen:

Wat een fiasco. Precies waar de LPO voor gewaarschuwd heeft bij de start van het project Drieslag. Als enige partij hebben wij gevraagd om de financiële risico’s in kaart te brengen. Maar nee, er moest direct gestart worden en de LPO werd als de tegenpartij neergezet. De realistische partij blijkt een betere benaming. Nu zitten we met een tekort op het project van bijna 30 miljoen. Geld dat opgehoest zal moeten worden door de inwoners van onze gemeente. Met dank aan een incapabele CDA-wethouder van financiën. Voor de komende tijd wordt er een lijst van bezuinigingen opgesteld. Het wordt er niet leuker op in Ommen. De LPO zal proberen lastenverhogingen voor de inwoners en toeristen zoveel mogelijk te beperken. Wordt vervolgd…