Gemeenten Hardenberg en Ommen gaan uit elkaar

VERBAZING IN OMMEN

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Ommen hebben met verbazing kennis genomen van het besluit dat de gemeente Hardenberg wil stoppen met de bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH).

Beide gemeenteraden en colleges zijn sinds 2011 bezig met organisatieontwikkeling. Verbetervoorstellen door Hardenberg hebben ons niet bereikt. Nu waren zowel colleges als de gemeenteraden bezig om na te denken over een meer eenvoudige en effectieve bestuursvorm. Dit proces wordt nu tussentijds en eenzijdig beëindigd. Ommen heeft vernomen dat dit besluit onherroepelijk is. De gevolgen hiervan zijn door Hardenberg niet in kaart gebracht, laat staan afgewogen. Ommen is als mede-eigenaar ook verantwoordelijk voor het personeel en is hierin in het geheel niet gekend. Ommen vindt deze besluitvorming zeer onzorgvuldig.

Het moment van de mededeling is ook om een andere reden merkwaardig. De BOH is opgezet om te komen tot kostenbesparing, vermindering van kwetsbaarheid en kwaliteitsverbetering. Vastgesteld kan worden dat de BOH forse kostenbesparingen heeft gerealiseerd en goede prestaties heeft geleverd. Wel is er noodzaak om de kwaliteit te verbeteren. Beide colleges hebben kort geleden afgesproken om daar voor te gaan. Nog geen maand geleden heeft de gemeenteraad van Ommen in haar begrotingsvergadering de door de BOH gevraagde middelen voor organisatievernieuwing toegezegd.

Ommen heeft vernomen dat een door het college van Hardenberg beleefd cultuurverschil nu een reden zou zijn voor deze breuk. Bij de totstandkoming van de BOH is uitdrukkelijk afgesproken dat autonomie en cultuurverschillen tussen de beide gemeenten zouden worden gerespecteerd. Daarbij is uitdrukkelijk ook ruimte voor verschil, ook in ambitie. Afgelopen jaren is intensief samengewerkt tussen de beide gemeenten en dit heeft resultaat opgeleverd. We zien dat in het gehele sociale domein, de Veiligheidsregio en provinciale verkeersdossiers. Beide gemeenteraden hadden al afgesproken om op korte termijn te praten over verdieping van de inhoudelijke samenwerking. Juist afgelopen maand heeft de gemeenteraad van Ommen extra middelen te beschikking gesteld ten dienste van verdere samenwerking op strategisch beleid, agrarisch- en economisch beleid en handhaving.

Ommen betreurt de nu ontstane situatie. Uiteraard zal de gemeente Ommen zich maximaal inzetten om de dienstverlening aan haar inwoners op goede wijze voort te zetten. Daarnaast zal zij zich verstaan met Hardenberg over een zorgvuldige afwikkeling van de BOH.