Jaarrekening Ommen 2014

Onderstaand de bijdrage van de LPO aan de behandeling van de ” jaarstukken gemeente Ommen 2014” op 4 juni jl. en onze conclusie.

Het College vraagt de Raad de jaarrekening 2014 vast te stellen.

Maar dan moet de Raad wel weten en beseffen wat de Jaarrekening 2014 voor Ommen betekent.

Laten voorop stellen dat de cijfers en waarden die in de bijbehorende stukken staan kloppen. Onze nieuwe accountant heeft dat keurig vastgesteld en we beschikken nu zelfs over een ”gewaarmerkte” jaarrekening door BDO Audit & Assurance B.V. Dus daar kan geen discussie over zijn.

Voorzitter, collega’s en alle andere belangstellenden laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Ommen heeft een nieuw financieel diepterecord behaald en wel een tekort van bijna tien miljoen euro. U hoort het goed in 2014 had Ommen een tekort van exact 9.761.000 euro.

En niet te vergeten onder leiding van de zittende CDA wethouder van Financiën lijdt Ommen al sinds 2010, jaar in jaar uit, miljoenen verliezen! Nogmaals ik citeer uit de gewaarmerkte cijfers van de accountant.

Ja en wat doe je als een tekort hebt, je gaat gebruik maken van de reserves, zeg maar je spaarrekening of andere bezittingen. Want volgens de wethouder zijn deze potjes daarvoor. Het College maakt ook voor het begrotingsjaar 2014 dan ook gretig gebruik van de in het verleden opgebouwde reserves. Maar liefst voor meer dan 7,5 miljoen euro wordt er aan de reserves van de gemeente Ommen onttrokken om het enorme verschil tussen de baten en lasten voor de gemeente Ommen op te vangen. Vervolgens resteert er dan nog steeds het vette tekort van ruim 2,2 miljoen euro.

Het College van Ommen heeft zelfs het lef en brutaliteit om in de media rond te bazuinen dat het tekort ‘nog mee viel’, je moet maar durven!!

Inmiddels is het totaal aan reserves onder leiding van de CDA wethouder van Financiën van ruim 37 miljoen euro in 2010 gedaald naar 17,5 miljoen euro eind 2014. Ruim 20 miljoen euro is verdampt! En dan te bedenken dat het College bij monde van die zelfde CDA wethouder in het verleden durfde te beweren dat Ommen een begrotingsoverschot had.

Gelukkig heeft de Provincie Overijssel inmiddels wel in de gaten dat verliezen in Ommen wel hoog worden en vraagt zich met de LPO af of het College in de toekomst nog wel in staat is om al deze verliezen af te dekken. Dit heeft er toe geleid dat de Provincie nu extra toezicht uitoefent op de gemeente Ommen en geen genoegen heeft genomen met de gepresenteerde financiële overzichten voor de toekomst.

En als u nu denkt en/of hoopt dat de financiële ellende nu wel voorbij is moet ik helaas teleurstellen. Want zoals het College zelf in jaarverslag schrijft: “hierbij moet dan wel opgemerkt dat in het financieel perspectief voor de komende jaren nog tekorten worden voorzien”. Laten we maar weer concreet worden: het College van Ommen voorziet voor het jaar 2015 een inmiddels opgelopen verlies van bijna 3 miljoen euro. En voor 2016 een verlies van 2,7 miljoen euro. Het punt aan de horizon, het jaar waarin Ommen een positief resultaat laat zien komt steeds verder weg te liggen.

De potten zijn leeg, de rek is eruit en dus worden de inwoners van Ommen geconfronteerd met hogere tarieven en belastingen, de toeristen weggejaagd met hogere toeristen- en forensenbelasting en de clubs en verenigingen gekort of helemaal weg bezuinigd. Maar het College vond het in 2014 wel nodig om de pot voor wachtgeld en pensioenen t.b.v. de wethouders nog even extra te spekken met een slordige 240.000 euro. Schande!

En om het nog bonter te maken wordt binnenkort de kinderboerderij De Mars voor bijna 200.000 euro gemeenschapsgeld omgetoverd tot een prestigieus Stadsboerderij in het Laar.

Niet dat wij tegen leuke en mooie dingen zijn maar er moet wel geld voor zijn! En als het College tegelijkertijd de subsidie van 25.000 euro voor het prachtige Tinnen Figuren Museum wil schrappen dan moet je toch ernstig afvragen waar Ommen over een paar jaar staat. Want wij vragen al jaren samen met de Provincie om een financieel herstelplan echter het College komt niet verder dan het ordinair verhogen van de OZB belasting met meer dan 25%.

Buiten is het mooi weer maar binnen regent het!

Conclusie:

Bij de behandeling van de jaarrekening 2014 op 4 juni in de raad van Ommen complimenteerde de wethouder van financiën de heldere analyse van de LPO. De desastreuze financiële situatie van Ommen kon niet worden ontkend. Ook de eerdere uitspraken van de wethouder van financiën dat we in het verleden begrotingsoverschot zouden hebben gehad durfde het college niet meer te herhalen. Het huidige college komt niet met structurele oplossingen behalve die van de tariefs- en belastingverhogingen. En dat daar is inmiddels de rek wel uit is blijkt wel uit de vele en felle reacties uit de recreatiebranche !