Vergunning plaatsing zendmast?

Vragenhalfuur. Agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 4 juni 2015.

Betreft: vergunning plaatsing zendmast.

  1. Klopt het dat de gemeente Ommen op 11-05-2015 een vergunning heeft afgegeven voor het plaatsen van een zendinstallatie t.b.v. radio Continu?

  2. Klopt het dat deze 3 KW HF zendinstallatie sinds juni van dit jaar operationeel is ter plaatse van het oude politiebureau?

  3. Heeft de gemeente geïnventariseerd wat de gezondheidseffecten zijn van deze zware 3 KW HF zendinstallatie voor mens en dier in de omgeving?

  4. Graag ontvangen wij van de gemeente de risico-analyse van deze installatie in de geplaatste omgeving.

Antwoord wethouder: Er is door de gemeente Ommen geen vergunning verleend. De antennemast aan de Chevalleraustraat 4 is in 1985 vergund als onderdeel van het toenmalige politiebureau. Aanpassingen aan dergelijke masten zijn veelal vergunningsvrij te realiseren. De mast is eigendom van een mobiel telecommunicatiebedrijf. De gemeente is geen bevoegd gezag voor ethertoezicht, dat is het agentschap Telecom. Volgens het antenneregister wordt de antenne voor mobiele telecommunicatie gebruikt en niet t.b.v. een radio omroep. De gemeente heeft zelf niet de mogelijkheid om het gebruik van de mast na te gaan.

Het college heeft het agentschap Telecom gevraagd om het gebruik na te gaan en of de antennemast correct wordt gebruikt en of er een radio omroep gebruik maakt van de antenne mast en op te treden mochten er overtredingen geconstateerd worden. De raad zal worden geïnformeerd zodra de informatie bekend is.