Toeristen en inwoners Ommen de dupe van falend college

Het college van Ommen doet aan de gemeenteraad van Ommen het voorstel om de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de OZB flink te verhogen. Tot op heden werden de miljoenentekorten op projecten als De Drieslag, Ommen Oost, de Stationsweg en de Centrumvisie afgedekt door een greep te doen in de reservepot. Daar zat geld in uit onder andere het rioolfonds en gelden voor de huisvesting van scholen.

Nu dat potje leeg raakt en de het Vechtdal College verbouwd moet worden en een aantal basisscholen in slecht onderhouden panden zitten, kan dat niet langer. Daarom stelt het college voor om de toeristenbelasting en forensenbelasting fors te verhogen en als dat niet voldoende is, moet ook de OZB omhoog.

De fractie van Lokale Partij Ommen is hier groot tegenstander van. Ten eerste slacht het college hiermee het kip met de gouden eieren. Toerisme is enorm belangrijk voor Ommen. Niet alleen voor de ondernemers in die branche maar ook voor de werkgelegenheid, het winkelbestand en een aantal voorzieningen in Ommen. De kans is erg groot dat toeristen uitwijken naar ander plaatsen waar geen of een lagere toeristenbelasting betaald moet worden.

Voor de forensen is het een kleine moeite om zich te laten verplaatsen naar Dalfsen waar men niet hoeft te betalen. Kortom, de gemeente schiet zichzelf in de voet. Ten tweede kan een hogere belasting wel eens leiden tot lagere inkomsten. En dan zal de OZB alsnog omhoog moeten en gaat de burger betalen voor de vele grote miskleunen die er in het verleden gemaakt zijn.

De LPO is daarom voorstander dat niet de lasten worden verhoogd maar dat de gemeente in het eigen vlees gaat snijden. Zo zou de oprichting van Bestuursdienst Ommen Hardenberg een bezuiniging zijn die echter tot nu toe alleen maar tonnen geld meer heeft gekost. Er zijn nog steeds veel boventalligen die gewoon doorbetaald worden. Wel wordt er voor bijna 80.000 euro een mobiliteitsfunctionaris aangesteld. In dit kader heeft de provincie al een gele kaart uitgedeeld aan de BOH en geeft aan dat het risicoprofiel fors toe zal nemen. De pensioenen van de wethouders moeten voor bijna 40.000 euro aangevuld worden. Nog steeds worden er externe bureaus ingehuurd voor allerlei klussen en nog steeds gaat er in de uitvoering veel fout waardoor er hoge herstelkosten ontstaan. Denk hierbij aan de Stationsweg die voor bijna 300.000 euro hersteld moet worden.

Daarom stelt de LPO: niet de rekening bij de toeristen en bewoners neerleggen maar zelf oplossen op het gemeentehuis.