Vragenhalfuur agendapunt 2 gemeenteraad: tijdelijk gronddepot

Vragenhalfuur agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 22 januari 2015.

Betreft: tijdelijk gronddepot.

In de “Gemeentelijke Bekendmakingen gemeente Ommen, 2015 week 3” gepubliceerd in Vechtdal Centraal staat o.a.:

“Stegeren

  • Het verlengen van de termijn voor een tijdelijk gronddepot (3 jaar) op het perceel naast Coevorderweg30a, ontvangen 12 december 2014”

Het tijdelijk gronddepot op de kruising Dwarsweg/Schapendijk in Stegeren, dat tegelijkertijd met voornoemd depot is aangelegd, wordt hierbij echter niet genoemd.

In de besluitenlijst van B en W d.d. 11 november 2014 staat met betrekking tot dit depot:

  • “Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor een definitief gronddepot op de locatie Schapendijk te Arriën;

  • “In principe medewerking te verlenen middels een omgevingsvergunning voor een tijdelijke periode van één jaar tot januari 2016 voor een gronddepot op de locatie Schapendijk.”

Vraag 1:

Waarom is de aanvraag voor verlenging van de termijn voor het depot Schapendijk niet gepubliceerd?

Vraag 2:

Is u bekend dat dit depot nog nooit is gebruikt voor zandopslag?

Er is een aarden wal aangelegd ter afbakening van het terrein en vervolgens is er nooit grond opgeslagen. Door deze wal is op de kruising van Dwarsweg en Schapendijk een gevaarlijke situatie ontstaan, omdat de kruising erg onoverzichtelijk is geworden.

Vraag 3:

Waarom is besloten om een vergunning te verlenen voor dit depot, dat toch niet gebruikt wordt? Hoe eerder het weg is, hoe beter!

Namens Lokale Partij Ommen,

L. Bongers.