Plan landbouwgrond onder water zetten komt als donderslag bij heldere hemel

Het tweede onderwerp gaat over de plannen om 150 hectare landbouwgrond onder water te zetten. Net als voor de inwoners van Beerzerveld komt dit voor de LPO als een donderslag bij heldere hemel. Daarom heeft de LPO de volgende vragen hierover:

  1. Hoelang is het college al op de hoogte van de plannen van de provincie om deze 150 hectare grond onder water te zetten?

  2. waarom is de raad hier niet in een eerder stadium over geïnformeerd?

  3. kan het college aangeven welke planning er is voor dit project?

  4. Op welke manier denkt het college met de inwoners van Beerzerveld te gaan communiceren en op welke termijn?

  5. Welk standpunt neemt het college in ten opzichte van deze voorgenomen plannen? En tot slot

  6. Wanneer denkt het college het een en ander voor te leggen aan de raad?

Tot zover de vragen van de LPO.

Wat betreft de overgang heeft de wethouder beloofd in overleg te gaan met de omwonenden om te komen tot een goede oplossing.

De plannen over het onder water zetten komen van de provincie en zijn nog volop in onderzoek. De gemeente is hiervan op de hoogte maar is nog niet aan zet. Zodra er resultaten bekende zijn zal de wethouder de raad informeren en in overleg treden met de betrokkenen.