Spoorwegovergang Stouwdijk straks niet meer openbaar?

De LPO heeft vragen over een tweetal onderwerpen die zich afspelen in Beerzerveld.

Het eerste onderwerp betreft het voornemen om de dubbele weg/spoorovergang Stouwdijk aan de openbaarheid te onttrekken.

Wij hebben hierover vragen ontvangen van omwonenden die zich met name verbaasd hebben over de gevolgde procedure en de gebrekkige communicatie.

1. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat ProRail een verzoek heeft gedaan om de dubbele weg/spoorovergang te onttrekken aan de openbaarheid?

2. Vindt de wethouder het ook niet raar cq. onfatsoenlijk dat de toestemming hiervoor wordt gevraagd aan Plaatselijk Belang en niet aan de omwonenden zelf?

3. Is het niet een vreemde gang van zaken dat omwonenden alleen worden geïnformeerd over deze onttrekking louter en alleen om in te kunnen schatten of de omwonenden bezwaar gaan aantekenen?

4. Is de wethouder voornemens om op basis van de bezwaren van de omwonenden met deze inwoners in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is?