Subsidie stopt voor Tinnen Figuren Museum

Gemeente Ommen stopt met ingang van 2016 de subsidie voor het Nationaal Tinnen Figuren Museum. Dit is het einde van het museum, dat niet kan bestaan zonder de 25.000 euro subsidie.

De Lokale Partij Ommen heeft in de raadsvergadering van donderdag 18 juni jl., met de overige oppositiepartijen CU en VOV, een uiterste poging gedaan om het prachtige Nationaal Tinnen Figuren Museum voor Ommen te behouden. Ondanks de vele en steekhoudende argumenten die naar voren zijn gebracht om dit museum voor de toeristische gemeente Ommen te behouden, was het met name het CDA dat hiervan niets wilde weten. Terwijl het CDA tijdens de eerdere behandeling van de kadernota 2016, in dezelfde vergadering, nog suggereerde om Ommen tot Kunststad in de regio te willen ontwikkelen (alsof dat niets kost !), deed de fractievoorzitter van deze partij geen enkele moeite om het NTFM in stand te houden. Het museum moest koste wat kost dicht vanwege de enorme financiële problemen van de gemeente zelf. Als uiterste poging om het museum te behouden heeft de LPO nog een amendement ingediend. Echter dit mocht niet meer baten. De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en PvdA volgden helaas de CDA wethouder van Cultuur, Ko Scheele, om het museum toch te sluiten. De wethouder Cultuur heeft hiermee 25.000 euro per jaar op de wal getrokken maar laat tegelijkertijd met een simpel gemak dit museum “verzuipen”. Dit alles tot grote teleurstelling en verdriet van het bestuur en de vele vrijwilligers van dit unieke museum, het Nationaal Tinnen Figuren Museum.