Voormalige BKR Regeling?

Vragenhalfuur. Agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 4 juni 2015.

Betreft: voormalige BKR Regeling.

  1. Heeft de gemeente Ommen in het kader van de voormalige Beeldende Kunst Regeling nog kunstwerken in haar bezit en in depot?

  2. Zo ja, wat zijn de plannen van het College m.b.t. deze kunstwerken?

  3. En is een eventuele verkoop, veiling, van deze kunstwerken een optie

Antwoord wethouder: Er staan een paar werken volgens de BKR-regeling in de kelder. We weten niet precies wat BKR is en wat niet, dat wordt nagegaan. De plannen zijn afhankelijk van de kwaliteit en de verkoopbaarheid. We willen dit laten toetsen door de kunstcommissie. De BKR stukken zijn gemeentelijk eigendom dus die zouden we kunnen verkopen. Er zal worden bekeken of er een lijst van de BKR-stukken gevonden kan worden. Vervolgens zullen we de kunstcommissie vragen wat de mogelijkheden zijn en daarna wordt bekeken of er evt. een veiling gehouden kan worden.