Voormalig Sportpark “de Rotbrink” staat zwaar onder water

Het voormalig sportpark “de Rotbrink”, wat als onderdeel van De Drieslag omgebouwd is tot bedrijventerrein, staat financieel zwaar onder water. Afgelopen jaren is er geen kavel meer verkocht maar is het terrein wel belast met een leningenpakket van meer dan 11 miljoen euro. Bij de zogenaamde afhechting van De Drieslag in 2011 is al een verlies geconstateerd van meer dan 20 miljoen euro.

Bij deze afhechting is de bedrijfsvoering van het bedrijventerrein de Rotbrink volledig in handen gekomen van de gemeente Ommen. De gemeente is daarmee ook voor 100% verantwoordelijk voor de verliezen. Om de verkopen van de kavels voortvarend ter hand te nemen heeft de gemeente o.a. een ambtenaar tot directeur benoemd. Afgezien van enkele bedrijven die uit het Havengebied die door gemeente zijn uitgekocht voor (te) forse bedragen als ze naar de Rotbrink wilden verhuizen, is er nauwelijks meer iets verkocht.

Vanaf 2012 heeft de Lokale Partij Ommen er bij herhaling op aangedrongen om meer actie te ondernemen om te komen tot het ontwikkelen en verkopen van het bedrijvenpark de Rotbrink. Daarnaast heeft de LPO samen met accountants gekeken naar de financiële risico’s van de Rotbrink en deze benoemd in diverse bijeenkomsten.

Begin 2015 heeft uiteindelijk een economisch onderzoeksbureau geconstateerd dat in Ommen de komende 10 jaren voor maximaal 6 hectare nodig is aan nieuwe bedrijventerreinen. En aangezien de Rotbrink alleen al over 14 hectare netto uit te geven terrein beschikt, kan iedereen nagaan dat Ommen op de verkeerde weg zit. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Lokale Partij Ommen bij de behandeling van de meerjarenbegroting in het voorjaar opnieuw extra aandacht voor deze problematiek gevraagd. Het College gaf toen aan dat bij de behandeling van de begroting van 2016 er een plan van aanpak zou liggen. Komende weken zal de gemeenteraad de begroting van 2016 gaan behandelen. Tot onze grote teleurstelling is er bij de begroting geen enkel plan van aanpak te ontdekken. En ondertussen lopen de kosten van het park, bestaande uit rente en beheerskosten, alleen maar op. En misschien denkt u als lezer, ach dat het allemaal fout is gelopen bij De Drieslag is ontzettend jammer maar daar moeten we het er maar niet meer over hebben. Dan raden wij u aan om aandachtig naar de lastenverhogingen van de gemeente te kijken. De OZB gaat de komende jaren met meer dan 20 % omhoog. Denk hierbij ook aan het stopzetten van allerlei subsidies zoals die voor het Nationaal Tinnen Figuren Museum en aan sportverenigingen.

De LPO zal bij de behandeling van de begroting van 2016 in november van dit jaar dit onderwerp opnieuw aan de orde stellen. En dan vooral in de context van de totale financiële positie van de gemeente Ommen en de consequentie hiervan voor u als inwoner. Blijft u ons volgen via twitter, onze website of kom gewoon eens op ons inloopspreekuur.