Vragenhalfuur; agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2015

Betreft: brief drs. L.W. Verhoef, registeraccountant, d.d. 9-6-2015 m.b.t. Jaarrekening 2014.

In de boven gememoreerde brief wordt een aantal conclusies getrokken door de briefschrijver. Ik citeer twee conclusies uit deze brief:

  • “De rekening van baten en lasten over 2014 sluit met een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,8 miljoen. Er wordt dus € 7,6 miljoen verzwegen”

  • “Over de afgelopen vijf jaar (periode 2010-2014) werd telkens een hoger saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd dan het werkelijke saldo. Er werd over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 24,7 miljoen. Een verschil van € 26,3 miljoen”

LPO heeft hierover de volgende vragen:

  • Heeft u kennis genomen van deze brief?

  • Deelt u de conclusies van de externe accountant?

  • Indien u de conclusies van de accountant niet deelt, wat is er dan onjuist?

  • Indien u de conclusies wel deelt bent u dan bereid om een rectificatie in Vechtdal Centraal te plaatsen waarin u duidelijk maakt wat de echte verliezen waren?

* De vragen van de LPO waren naar aanleiding van de onderstaande brief van Leo Verhoef.

Antwoord van de wethouder:

Deze brieven van de heer Verhoef zijn een jaarlijks terugkerend ritueel en wij doen daar niets mee.