Vragenhalfuur agendapunt 2 gemeenteraad: herinrichting Zeesserweg

Vragenhalfuur. agendapunt 2 van de gemeenteraad d.d. 18 december 2014.

Betreft: herinrichting Zeesserweg.

Naar aanleiding van de geplande herinrichting van de Zeesserweg en de mogelijke gevolgen voor de verkeersstromen op de wegen De Schammelte, Schapenallee, Prins Bernhardstraat en Wilhelminastraat heeft de Lokale Partij Ommen de volgende vragen.

  • Waarom zijn de bewoners van De Schammelte niet actief betrokken bij het ontwerp van het herinrichtingsplan Zeesserweg?

  • Bewoners van De Schammelte hebben hun bezwaren t.a.v. de genoemde herinrichting aan Burgemeester en Wethouders op 8 september jl. kenbaar gemaakt. Waarom heeft de gemeente Ommen hier pas op 14 november op gereageerd?

  • Waarom is de aanbesteding voor de herinrichting niet opgeschort om de bezwaren en geopperde alternatieven van de bewoners te kunnen onderzoeken zodat er wel draagvlak voor de plannen is?

  • Waarom is de aanbesteding voor de herinrichting ‘onderhands’ uitgevoerd?

  • Is het College bereid om alvorens tot uitvoering van de plannen over te gaan met de bewoners van De Schammelte te overleggen en te kijken welke oplossingen er nog zijn om uit de impasse te geraken?

Namens Lokale Partij Ommen,

L. Bongers.

Fractievoorzitter.